ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนราธิวาส  ขอภัยครับเนื้อหาข้อมูลกำลังดำเนินการปรับปรับ*
นโยบาย
โครงสร้งองค์กร
ข่าว ***ขออภัยครับเนื้อหาเว็บไซต์กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลครับ***
รมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2522 เป็นกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดยมีรากฐานที่มั่นคงมาจาก “การศึกษาผู้ใหญ่”
ขอเชิญชมนิทรรศการฉลองครบรอบ 1 ปี หลังเข้าสู่โครงสร้างใหม่กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม ถึง 20 สิงหาคม 2547
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มาเป็นประธาน ในพิธีเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ งานปฏิรูปการศึกษายุคใหม่ ในโอกาสครบรอบ 1ปี ของการใช้โครงสร้างใหม่ของ ศธ. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2547

ท่านเชื่อหรือไม่ว่า กศน.นราธิวาสเป็นสถาบันการศึกษาที่ขจัดความ
ไม่รู้หนังสือไทยดีที่สุดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
น้อยมาก


ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ศนจ.นธ.

พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลโดย นายไพโรจน์   คเชนทองสุวรรณ์
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนราธิวาส
ถ.สุริยะประดิษฐ์  ต.บางนาค  อ.เมือง  จ.นราธิวาส  96000
โทร.0-7351-1807   โทรสาร.0-7351-3005
E-mail  :  pairote_kachantongsuwan@hotmail.com

Make your own free website on Tripod.com